Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Astanie, z siedzibą w Ałmaty

Strona główna

Kazachstan

Społeczno-gospodarczy rozwój Republiki Kazachstanu

 

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne gospodarki Kazachstanu

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

PKB (w mld USD)

133,44

134,91

150

PKB (dynamika w %)

102,1

101,1

106,9

Deficyt budżetowy (% PKB)

2,1

3,5

4,1[1]

Dług publiczny (mld USD)

11,0

14,1

21,41

Inflacja (w %) średnioroczna

9,5

6,2

8,1

Bezrobocie (w %)

6,7

6,6

5,8

Eksport (w mld USD)

71,2

43,2

59,2

Import (w mld USD)

37,9

28,4

29,8

Średni kurs KZT/USD

120,3

147,5

150,7[2]

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (w mld USD)

19,8

15,0

80,2 [3]

Inwestycje bezpośrednie kazachstańskie za granicą (w mld USD)

4,24

6,8

10,5

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów RK, Centralnego Banku Kazachstanu, Agencji ds. Statystyki, Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK.

 

Wysokie tempo rozwoju gospodarczego odnotowano we wszystkich obszarach życia gospodarczego Kazachstanu. W efekcie wzrost wielkości PKB w 2010 r. wyniósł 6,9 %, a jego wartość globalna wyniosła w w/w okresie w cenach bieżących 150 mld USD. Wartość produkcji przemysłowej zwiększyła się o 5,8%, produkcja rolnicza o 1,9%, w przemyśle przetwórczym o 18,8%. Zwiększył się eksport o 37% (w szczególności ze względu na dobrą koniunkturę światową na towary eksportowane przez Kazachstan) oraz import o 1,05% w stosunku do 2009 r.

 

 

[1] wg danych z okresu styczeń-listopad 2010 r.

[2]wg danych Narodowego Banku Republiki Kazachstanu kurs  z dn. 31.03.11r.

[3]wg danych z okresu styczeń-wrześień 2010 r.  

Ostatnia aktualizacja: 13-12-2011
  • http://inform.kz/index.php?lang=eng
  • http://www.kazinvest.kz/
  • http://www.nationalbank.kz/?uid=AA8ACC99-802C-E8F0-E15B7C754D0E1A5E&docid=127
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
Ambasada RP w Astanie
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Ałmaty
ul. Zatajewicza, 72, Ałmaty 050059, Republika Kazachstanu
tel.: +7 (727) 264 79 11, 263 44 27 lub 262 88 29, fax: +7 (727) 264 79 11, 263 44 27 lub 262 88 29, e-mail: ,
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00
Czas lokalny: